Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę  Drukarnia CUK s.c. Piotr Szmidt Teresa Szmidt

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drukarnia CUK s.c. Piotr Szmidt  Teresa Szmidt z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 20.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych w firmie Drukarnia CUK s.c. można kontaktować się pod adresem e-mail: druk@drukarniacuk.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez drukarnię w celach związanych z przedstawieniem oferty, realizacją zamówienia/umowy, podjęciem niezbędnych działań przed zawarciem umowy oraz rozliczeń finansowo- księgowych. Wówczas podstawą prawną stają się przepisy prawa.

Do realizacji sprzedaży towarów lub usług wymagamy podania danych, które muszą znaleźć się na fakturze oraz adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska.

Państwa dane pozyskujemy w wyniku współpracy gospodarczej, ze stron internetowych, rozmów telefonicznych, korespondencji e-mailowej oraz ze żródeł publicznie dostępnych.

Pani/Pana dane osobowe w firmie Drukarnia CUK s.c. będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z tytułu przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy Drukarnia CUK s.c. (umowa powierzenia danych), w szczególności dostawcom usług IT, firmom: transportowym, pocztowym, księgowym, windykacyjnym i prawnym.

Pani/Pana dane osobowe w  firmie Drukarnia CUK s.c. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.