FAQ – Pomoc techniczna

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku przez Klienta, a także za błędy merytoryczne, ortograficzne, interpunkcyjne i językowe w projekcie.

Jak przygotować plik


Zalecanym formatem pliku do druku jest PDF wygenerowany przy użyciu profesjonalnego programu do grafiki komputerowej (przede wszystkim programy pakietu Adobe oraz Corel Draw);

  • w pliku otwartym grafiki powinny ładnie wyglądać przy powiększeniu do wielkości rzeczywistej, a w parametrach zapisu pliku PDF należy pamiętać o ustawieniu wysokiej rozdzielczości (zalecamy 300ppi), kolorystyki na CMYK, i zachowaniu spadów z dokumentu. Można skorzystać z domyślnych ustawień zapisu PDF-a: Jakość drukarska (Press Quality), PDF X-1a lub PDF X-3 (w przypadku wybrania standardów PDF X-1a lub PDF X-3 ewentualne kolory RGB w pliku zostaną automatycznie przekonwertowane na CMYK) ;
  • dopuszczalne jest także przekazanie do druku spłaszczonych map bitowych (np. .tiff), a także otwartych plików programu Corel (z tekstami koniecznie zamienionymi na krzywe) plików .eps, oraz .psd (koniecznie ze spłaszczonymi warstwami);
  • pliki programów biurowych (np. Ms Word, Power Point) i PDF-y zapisane z tych programów technicznie nie nadają się do profesjonalnego druku.

Spady i marginesy

  • jeśli projekt zawiera elementy lub tła umieszczone do samej krawędzi publikacji należy zastosować spady. Oznacza to, że elementy te nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak, by mogły być odcięte (pozwala to uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku nieprecyzyjnego jej obcięcia). Wielkość spadu do większości standardowych druków (ulotka, plakat, wizytówka) to co najmniej 1,5mm.
  • równie istotne jest zastosowanie wewnętrznych marginesów. Ważne elementy, tzn. teksty, logotypy etc. powinny być odsunięte od linii cięcia na odległość o ok. 3mm. Wykluczy to ryzyko „przycięcia” tych elementów, a poza tym umiejscowienie takich elementów blisko krawędzi strony jest zazwyczaj mało estetyczne.

Rozdzielczość grafik

  • mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie powinny mieć rozdzielczość 300ppi. W przeciwnym razie na wydruku mogą być widoczne charakterystyczne piksele. Dla prac w dużym formacie (np. plakat B1) można obniżyć rozdzielczość do 200ppi, by plik do druku nie był zbyt „ciężki” (tzn. zajmował mniej miejsca na dysku twardym, co ułatwi przesłanie projektu do drukarni).

Jesteś zainteresowany współpracą?